Endodoncja/leczenie kanałowe

W naszej warszawskiej klinice często spotykamy się z pytaniem pacjentów: na czym polega leczenie endodontyczne czyli kanałowe? co to jest endodoncja lub leczenie endodontyczne kanałowe?

Endodoncja to dział stomatologii zachowawczej zajmujący się leczeniem chorób miazgi, czyli tkanki znajdującej się wewnątrz komory zęba oraz kanałów korzeniowych, a także leczeniem zmian w  tkankach okołowierzchołkowych.

W przypadku, gdy próchnica zęba zniszczyła znaczną część korony i penetruje w kierunku komory zęba, może doprowadzić do nieodwracalnego zapalenia miazgi. Bakterie wywołujące próchnicę (paciorkowce) infekują miazgę w komorze i kanałach przebiegających w korzeniu zęba, co najczęściej związane jest z bardzo silnym bólem. Wzdłuż kanałów bakterie wędrują w głąb zęba i docierają do czubka korzenia (apex) skąd przedostają się do kości szczęki lub żuchwy wywołując stan zapalny obszarów okołowierzchołkowych.

Miazga potrafi także obumierać bezobjawowo. Pacjent nie czuje żadnych dolegliwości, ale na zdjęciu rtg często widzimy przejaśnienie w tkankach okołowierzchołkowych. Zmiana taka jest dla nas sygnałem, że organizm broni się przed rozsiewem bakterii z wnętrza kanałów do dalszej części kości i krwiobiegu.

Jak przebiega leczenie kanałowe w klinice Varsovia Dental?

Lekarz stomatolog, żeby zapobiec rozwojowi choroby, musi przeprowadzić leczenie kanałowe. 

Polega ono na usunięciu chorej miazgi z komory i kanałów zęba przy pomocy narzędzi kanałowych czyli małych pilników oraz opracowaniu chemicznym kanałów – płukaniu ich lekami aktywowanymi ultradżwiękami. Kanały poddane są mechanicznemu i chemicznemu procesowi oczyszczania z resztek tkanek zapalnych w sterylnych warunkach, ząb podczas leczenia odizolowany jest od jamy ustnej koferdamem, żeby zapobiec reinfekcji bakteriami ze śliny pacjenta.

W naszej klinice pracujemy według standardów oraz protokołów Polskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego. Wysoką skuteczność leczenia zapewnia używanie sprzętu renomowanych marek.

Wszystkie zabiegi przeprowadzone są w powiększeniu przy użyciu mikroskopu Leica bądź …. Dzięki doskonałej optyce i oświetleniu lekarz endodonta jest w stanie odnaleźć i opracować wszystkie kanały (często kanały dodatkowe są bardzo cienkie i niemożliwe do odnalezienia przy pracy bez powiększenia).

Precyzyjną pracę umożliwia także endometr, wykonujący precyzyjny elektroniczny pomiar długości kanałów. Następnie kanały są poszerzane przy pomocy pilników ręcznych bądź maszynowych i wypełniane gutaperką metodą kondensacji pionowej. W ten sposób opracowane i wypełnione zostają wszystkie dodatkowe kanały oraz cieśni, o gwarantuje sukces leczenia.

Długoletni sukces leczenia kanałowego przy zachowaniu stosowanych przez naszych lekarzy procedur jest na poziomie 85-95%. O rokowaniu decyduje wiele czynników, które są ocenianie przed rozpoczęciem leczenia.

Zawsze pół roku i rok po zakończeniu leczenia kanałowego wykonujemy zdjęcie kontrolne zęba, żeby ocenić gojenie tkanek w okolicy okołowierzchołkowej.

Bezbolesne leczenie kanałowe!

Varsovia Dental w Warszawie oferuje leczenie kanałów, które przeprowadzane jest bezboleśnie pod osłoną koferdamu. Koferdam to elastyczna osłona zakładana na leczony ząb, która chroni go przed dopływem śliny. Jednocześnie zapewnia pacjentowi komfort ponieważ nie ma on kontaktu z dezynfekcyjnymi płukankami, zabezpiecza drogi oddechowe pacjenta, chroni jego śluzówkę.

W dzisiejszych czasach leczenie kanałowe nie jest bolesne, ponieważ przeprowadzane jest w znieczuleniu. Dobrze przeleczony kanałowo ząb może służyć jeszcze długie lata. Jeżeli jego kliniczna korona jest mocno zniszczona, może być odbudowany protetycznie przy pomocy korony protetycznej, mogącej być częścią mostu lub podporą dla protezy.

W Varsovii Dental kładziemy duży nacisk na precyzyjnie przeprowadzone leczenie endodontyczne. Wykonujemy takie zabiegi jak podstawowe leczenie kanałowe, rewizję niepełnego leczenia kanałowego i ponowne wypełnienia kanałów, usuwanie złamanych narzędzi, wkładów koronowo-korzeniowych, udrażnianie kanałów, zamykanie perforacji i leczenie zmian okołowierzchołkowych.

CENNIK

Znieczulenie, dewitalizacja i opatrunek150 zł
Koferdam50 zł
Całkowite leczenie kanałowe (opracowanie i wypełnienie kanału) pod mikroskopem:
Siekaczyod 450 zł
Przedtrzonowców650 zł
Trzonowców900-1200 zł
Powtórne leczenie kanałowe:
Siekaczyod 500 zł
Przedtrzonowcówod 750 zł
Trzonowców800-1300 zł
Usunięcie złamanego narzędzia200-400 zł
Zamknięcie perforacji MTA250-300 zł
Tymczasowa odbudowa ścian do leczenia kanałowegood 100 zł
Usunięcie zębiniaka200-300 zł
Udrożnienie zobliterowanego kanału200-300 zł