Urszula Jarosz to znany lekarz stomatolog, protetyk, implantolog, ortodonta i pedodonta w Warszawie. Studia stomatologiczne ukończyła w Niemczech w Rhein-Westphälische Technische Hochschule. Następnie rozpoczęła pracę w Aachen, w klinice specjalizującej się w protetyce i chirurgii stomatologicznej. Tam pod okiem europejskich specjalistów doskonaliła swoje umiejętności w zakresie protetyki osiągając w tej dziedzinie doskonałe rezultaty. Ukończyła również studia implantologiczne i otrzymała Curriculum Implantologiczne Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego. Do dzisiaj założyła dużą ilość implantów w różnych systemach tak renomowanych firm jak Nobel Biocare, Camlog, Straumann.

Doświadczenie

Prowadząc prywatną praktykę w Stolbergu uczestniczyła w licznych szkoleniach w zakresie implantologii i implantoprotetyki, periodoncji, leczenia implantitis, ale również w dziedzinie ortodoncji co zaowocowało studiami magisterskimi w zakresie ortodoncji na Donau Universität Krems (Austria).

Urszula Jarosz zajmuje się stomatologią zachowawczą, ortodoncją, protetyką i implantologią, chirurgią stomatologiczną, a także leczeniem chorób dziąseł i przyzębia, regeneracją recesji dziąseł, przeszczepami śluzówki i sterowaną regeneracją kości. Jednym z ulubionych obszarów pracy jest również pedodoncja – stomatologia dziecięca.

Jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) i Akademii Nauki i Praktyki (Akademie Praxis und Wissenschaft).

Jej praktyka stomatologiczna połączona z wiedzą psychologiczną wyniesioną ze studiów na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pozwala jej na harmonijną współpracę z pacjentem co jest podstawowym warunkiem skutecznego i bezstresowego leczenia. Doktor Urszula Jarosz w wolnych chwilach pisze i wydaje książki oraz zajmuje się fotografią i rzeźbą.

Urszula Jarosz na znanylekarz.pl

Certyfikaty i dyplomy