Dr Justyna Nawrot jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego kierunku lekarsko-dentystycznego Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończyła w 2006 roku. W roku 2012 rozpoczęła specjalizację z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Stale doskonali swoje umiejętności i wzbogaca doświadczenie zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach naukowych. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszko-Szczękowo-Twarzowej.

Justyna Nawrot na znanylekarz.pl

Certyfikaty i dyplomy