Odbudowa kości wyrostka zębowego

Po utracie zęba, w ciągu kilku następnych tygodni następuje zanik kości wyrostka zębowego. Decydujące są pierwsze tygodnie po ekstrakcji, ponieważ to właśnie wtedy dochodzi do zaniku ponad 50% kości, która stanowiła podparcie dla utraconego zęba. Ubytek kostny szczęki lub żuchwy może stać się przyczyną utrudnień w protetycznej regeneracji, a nawet ją uniemożliwić.

Duże, na szerokość lub wysokość, ubytki tkanki kostnej, nie tylko nie pozwalają na wszczepienie implantów, ale również mogą być przeszkodą w wykonaniu estetycznego mostu lub utrudnić pacjentowi noszenie protezy.

Istnieje wiele sposobów na odbudowę kości szczęki lub żuchwy po utracie zęba, tak aby umożliwić implantację, albo inną odbudowę protetyczną.
Współczesna medycyna udostępnia lekarzom techniki i preparaty do odbudowy tkanki kostnej.

Sterowana Regeneracja Kości:
głównym celem tej techniki jest wypełnienie ubytku kostnego (na przykład rozległego zębodołu po ekstrakcji zęba) materiałem kościozastępczym, pełniącym funkcję rusztowania dla odbudowującej się kości oraz użycie błon zaporowych np. Bio-gide chroniących obszar ubytku kostnego przed wrastaniem tkanek miękkich.

Podniesienie dna zatoki szczękowej
Po usunięciu bocznych zębów w szczęce, często pozostaje tylko cienka warstwa kości oddzielająca jamę ustną od zatoki szczękowej. Implantacji można dokonać tylko przy odpowiedniej grubości tkanki kostnej. W tym celu przez odpowiednio przygotowany otwór można podnieść błonę śluzową zatoki i powstałą w ten sposób przestrzeń wypełnić materiałami kościozastępczymi, często wzbogaconymi preparatami czynnymi biologicznie: czynnikami wzrostowymi zawartymi w osoczu krwi pacjenta (PRP)

Przeszczep kości
odbudowa ubytku kostnego przy pomocy przeszczepu polega na wszczepieniu bloczków kostnych pobranych z innych obszarów w jamie ustnej pacjenta, tak zwanych przeszczepów autogennych. Czasem, gdy jest to niemożliwe używa się bloczków kostnych pobranych z kości biodrowej pacjenta. W niektórych przypadkach można użyć bloczków kostnych nie pochodzących od pacjenta, ale z innych źródeł. czyli allogennych lub ksenogennych. Bloki kostne przymocowuje się do wyrostka zębowego przy pomocy śrub i pozostawia na 6 do 9 miesięcy do wygojenia. Po tym czasie można wprowadzić implant.

Wszystkie te metody pomagają pacjentom odzyskać utracony piękny uśmiech i komfort jedzenia. Jednym słowem służą podniesieniu jakości życia.