W stomatologii, tak jak w każdej dziedzinie medycyny ogromne znaczenie dla leczenia ma postawienie dokładnej diagnozy. W tym celu lekarz stara się zgromadzić jak najwięcej informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego jamy ustnej. Służą do tego:

ZDJĘCIE PUNKTOWE ZĘBÓW CZYLI TZW RTG ZĘBÓW:

Zdjęcie takie jest bardzo dokładne i obejmuje niewielki wycinek jamy ustnej czyli 2-3 zęby. Dzięki temu można rozpoznać przebieg wyrostka kostnego, stan kości brzegowej dookoła zębów i implantów, zbadać obecność próchnicy, ocenić stan wypełnień, zobrazować przebieg i formę kanałów zęba w trakcie leczenia kanałowego. Prześwietlenie zębów robi się również, by zbadać czy ząb ma okołowierzchołkowe procesy zapalne.

PANTOMOGRAM – ORTOPANTOMOGRAM:

Jest to zdjęcie panoramiczne kości szczęki i kości żuchwy z przylegającymi do nich strukturami takimi jak staw skroniowo -żuchwowy, zatoki szczękowe, jama nosowa. Zrobione jest przy pomocy pantomografu. W naszej klinice używamy najnowocześniejszego pantomografu cyfrowego Cranex. Pantomograf cyfrowy służy do zrobienia zdjęcia warstwowego, obejmującego struktury znajdujące się w okolicy warstwy badanej.

Kiedy lekarz zleca zrobienie pantomogramu?

Wskazania:

 • próchnica zębów
 • choroby przyzębia
 • planowane leczenie protetyczne
 • planowane leczenie ortodontyczne
 • planowane leczenie implantologiczne – na pantomogramie można wstępnie ocenić położenie nerwu żuchwowego i ilość mkości przed wszczepianiem implanów zębowych
 • określenie położenia zębów zatrzymanych np. zatrzymane zęby mądrości, zatrzymane kły czy inne zęby, które nie wyrżnęły się prawidłowo
 • zęby mleczne u dorosłych
 • występowanie zębów dodatkowych (nadliczbowych)

Pantomogram służy do wykrywania ognisk zapalnych w kościach szczęki i żuchwy. Dlatego wykonywane jest też przed większymi ingerencjami chirurgicznymi, takimi jak operacje serca, przeszczepy czy operacje zaćmy.

CEFALOGRAM:

Zdjęcie cefalometryczne czaszki wykonuje się przed leczeniem ortodontycznym. Pomaga ono zdiagnozować wadę zgryzu. Widać na nim kości czaszki, tkanki miękkie, profil, linię estetyczną nosa i ust, zęby, zatoki szczękowe i czołowe.

DIAGNOSTYKA STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO:

Zdjęcia stawów skroniowo- żuchwowych wykonujemy w przypadkach dolegliwości w okolicy stawu lub zaburzeniach jego pracy takich jak szumy, trzaski czy inne dźwięki. Wykonanie zdjęcia w dwóch projekcjach, przy zamkniętych i otwartych ustach, pozwala ocenić stan główki stawowej i  położenie krążka stawowego, urazy, złamania główki ​stawowej, złamania wyrostków żuchwy. Pomaga w diagnozie zwyrodnień w jamie stawowej i zmian zapalnych. Po wstępnej diagnozie przy pomocy zdjęcia RTG stawu skroniowo- żuchwowego, może być konieczne wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Niektórzy pacjenci obawiają się badania RTG zębów z powodu szkodliwości promieniowania X. Owszem, nie pozostaje ono bez wpływu na ludzki organizm, ale dawki promieniowania wykorzystywane podczas RTG zębów są na tyle niewielkie, że nie wyrządzają szkód u człowieka. Badanie można wykonywać nawet u dzieci, choć oczywiście częstotliwość RTG u młodych pacjentów należy ograniczyć do minimum.

Przeciwwskazaniem do wykonania wszystkich zdjęć rentgenowskich jest ciąża. Aparaty rentgenowskie emitują promieniowanie rentgenowskie, które może wpływać na rozwój płodu. Dlatego zdjęcia RTG u kobiet ciężarnych robione są tylko w ekstremalnych sytuacjach, gdy płynące z nich korzyści są większe niż potencjalne ryzyko dla płodu (np. w przypadku poważnych urazów, złamania kości szczęki czy konieczność natychmiastowej ekstrakcji zęba). Ciężarną kobietę należy wtedy dokładnie osłonić odpowiednimi ołowianymi osłonami.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA:

Jeżeli konieczne jest dokładniejsze obrazowanie i pantomogram, zdjęcie zębów czy stawów nie dostarczą nam wystarczająco dużo informacji, musimy zrobić tomografię komputerową określonego obszaru. Nasza klinika ściśle współpracuje, z mieszczącą się niedaleko, pracownią radiologiczną PANORAMIK. W specjalistycznej pracowni radiologicznej pacjenci mają zawsze dostęp do najnowocześniejszego sprzętu. Opisu badania dokonuje doświadczony radiolog, a w naszej klinice znajduje się sprzęt komputerowy i monitory o odpowiednich parametrach i oprogramowaniu dopasowanym do tomografu. Dzięki temu współpraca między radiologią i lekarzami stomatologii przebiega bez zakłóceń.

DIAGNOSTYKA DODATKOWA:

 • Test PET,
 • Badanie pozycji główki stawowej i rejestracja zgryzu,
 • Badanie poziomu witaminy D3 przed implantacją.

Stomatologiczna kamera wewnątrzustna – służy do pokazania pacjentowi sytuacji w jamie ustnej. Pomocna również w leczeniu dzieci. Dzięki kamerze wewnątrzustnej można dziecku unaocznić wygląd i zakres zniszczenia zęba przez próchnicę.

CENNIK

Przegląd pierwszorazowego pacjenta50 zł
Koferdam60 zł
Wypełnienie kompozytowe180-350 zł
Rekonstrukcja zęba300-500 zł
Opatrunek tymczasowy100 zł
Opatrunek tlenek cynku130 zł
Wypełnienie czasowe glasionomer150 zł
Leczenie nadwrażliwości za ząb50 zł
Licówka kompozytowa400-600 zł
Usunięcie diastemy za ząb300 zł